innehåll i MVIF

MVIF GEM

MVIF gemensamt

 

 • Begrepp
 • Principer – Styrning, ansvar
 • Vårdsystem FM – principer
 • Förvaringsmiljö
 • Materiel i bruk – Korttidsförvaring
 • Vårdmetoder och förpackning
 • Avfuktningsteknik
  - Systembeskrivning – mtrl i fd, mtrl i bruk
 • Normer för förrådställning kompletteras med normer för materiel i bruk
  1.Tp
  2.Emballage
  3.Förvaringsmiljö
  4 Vårdmetoder : Intervaller, Vård/Uh personal/Förvaringsmetoder och
 • Vårdinstans
 • Planering
 • Genomförande
 • Uppföljning
 • Ansvar

MVSCHF

Materielvårdsschema förrådstillsyn

 

 • Tillsyn vid förvaring av materiel vid långtidsförvaring.
 • Tillsyn vid förvaring av materiel vid korttidsförvaring, d.v.s.  materiel som ska förvaras i kortare tid än 1 år. Denna materiel är att betrakta som den är i bruk och ska genomgå tillsyn enligt aktuella materielvårdsscheman.

MVSCHDS

Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn

 

 • Daglig tillsyn utförs innan materielen tas i bruk.
 • Särskild tillsyn utförs vanligtvis var 3:e månad på materiel som är i bruk vid utbildning i Sverige.
  Viss känslig materiel kan ha kortare intervall vid insats utomlands, t.ex. varje månad, eller med hänsyn till nyttjandet: körda km, drifttid, o.s.v.

MVSCHG

Materielvårdsschema grundtillsyn

 

 • Grundtillsyn utförs vanligen en gång per. Säkerhetskontroller som är kopplade till cilvila lagar.

SMSCH

Smörjschema

 

 • Omfattar smörjning och oljebyten. Enligt intervall, eller efter hårt nyttjande.

ROSKSCH

Rostskyddsschema

 

 • Beskriver hur viss materiel ska rostskyddsbehandlas.

SPSCH

Spolschema

 

 • Beskriver hur viss materiel ska tvättas.

Övriga publikationer

 • Blanketter, dekaler, m.m.

ATH

Avfuktningsteknisk materielhandbok

 

 • Information om miljöproblem att beakta vid förvaring av materiel.
 • Anvisningar för hur materiel avfuktas i förråd och i bruk.

FAG F

Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon

 

 • Försvarsmaktens tillämpning av civila lagar för tillsyn av fordon.

HGCONTLASTB

Handbok Grundtillsyn för containrar och övriga lösa lastbärare

 

 • Försvarsmaktens tillämpning av lagar, förordningar och föreskrifter gällande containrar och övriga lösa lastbärare.

HDB MVSCH

Handbok för produktion av materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM

 

 • Riktlinjer till personal vid FMV och hos leverantörer som ska upprätta materielvårdsscheman.

Symboler i SMSCH

 • Sammanställning av symboler för bl.a. oljor, vätskor och smörjmedel. Zip-fil omfattande eps-bilder för symboler.

Sök...
- Enkel
- Avancerad

 • Sökfunktioner för att kunna hitta materielvårdsscheman och materiel.

Aktuell info

 • Visar information och vilka scheman som är nyproducerade eller reviderade.

Kontakt

 • Kontaktinformation för att lämna synpunkter eller erhålla svar på frågor.

Manual

 • Beskriver hur mvif.se är uppbyggt, samt hur man kan arbeta med applikationen MVIF.

Utbildning Vård FM

 • Utbildningsmaterial inkl. lärarhandledning, bilder, och filmer.

Mallar scheman

 • Mallar för skapande av materielvårdsscheman.

Om Vård FM

 • Ytterligare information om materielvårdsscheman, lagar och dokumentation.

(klicka på länkarna ovan för att öppna pdf eller html-sidor direkt från denna sida)

Hjälp