Aktuell information

MVIF online har flyttat
2020-03-13

Välkommen till MVIF.se

MVIF Online är en plattform för publikation av materielvårdsscheman samt tillhörande dokumentation.
Sidan är sedan 2020-03-13 åtkomstbegränsad och återfinns nu på https://mvif.fmvpubl.se/.

Denna sida kommer att kvarstå under begränsad tid och endast i en reducerad form. Åtkomst till den nya sidan ges per automatik för godkända användare och leverantörer. Övriga externa användare hänvisas till Centralt Förvaltningsstöd för begäran om åtkomst. cfsfmvpubl@fmv.se.